zarządzanie nieruchomościami

Oferta

Administrowanie nieruchomościami Warszawa

Oferujemy Państwu rzetelną usługę w zakresie zarządzania/administrowania opartą na zasadach wzajemnej współpracy.

Nasza oferta adresowana jest do wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz nieruchomości komercyjnych.

W ramach naszej oferty zapewniamy:

pełną obsługę techniczną w tym:

 • przeglądy bieżące,
 • nadzór nad planowanymi remontami,
 • bieżące techniczne utrzymanie budynku,

pełną obsługę eksploatacyjną w zakresie:

 • ewidencjonowania dokumentów,
 • bieżącego eksploatacyjnego utrzymania budynku tj. zawierania umów i kontroli dostaw mediów do nieruchomości,

pełną obsługę księgową tj.:

 • prowadzenie odrębnych ksiąg rachunkowych dla wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dokonywanie rozliczeń z dostawcami i odbiorcami oraz Urzędem Skarbowym,
 • przygotowywanie rocznych rozliczeń i sprawozdań,
 • windykacja wobec dłużników.

Firma Hawona proponuje stawki netto miesięcznie za wykonanie obowiązków związanych z zarządzaniem:

 • budynki o powierzchni do 500 m² -1,00 zł/m²;
 • budynki o powierzchni do 1000m ² -0,80 zł/m²;
 • budynki o powierzchni do 4000m² -0,75 zł/m²;
 • budynki od 4001 do 6000 m/² – 0,72 zł/m²;
 • powyżej 6000 m² – 0,69 zł/m²

Oferujemy również utrzymanie porządku i czystości w nieruchomości:

 • budynki o powierzchni do 1000 m² x 1,00zł/m²;
 • budynki o powierzchni do 3000 m² x 0,98zł/m²;
 • budynki o powierzchni do 6000 m² x 0,95zł/m²;
 • budynki powyżej 6000 m² x 0,92zł/m²